Category Archives: Doctrine – Detaliate

Gallery

Natura omului

This gallery contains 1 photos.

Natura omului Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că bărbatul şi femeia au fost făcuţi după chipul lui Dumnezeu, dotaţi cu individualitate şi cu libertatea de a gîndi şi de a acţiona. Deşi au fost creaţi ca fiinţe libere, reprezentînd … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Creaţiunea

This gallery contains 1 photos.

Creaţiunea Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că Dumnezeu este Creator al tuturor lucrurilor şi că El a aşezat în Scriptură raportul autentic al activităţii Sale creatoare. În şase zile Dumnezeu “a făcut cerurile şi pămîntul” şi toate fiinţele vii … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Dumnezeu Duhul Sfânt

This gallery contains 1 photos.

Dumnezeu Duhul Sfânt Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că Dumnezeu Duhul Cel Veşnic a fost activ împreună cu Tatăl şi cu Fiul în lucrarea creaţiunii, a întrupării şi a răscumpărării. El i-a inspirat pe scriitorii Sfintelor Scripturi. El a … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Dumnezeu Fiul

This gallery contains 1 photos.

Dumnezeu Fiul Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că Dumnezeu Fiul cel veşnic S-a întrupat în Isus Hristos. Prin El au fost create toate lucrurile, prin El se descoperă caracterul lui Dumnezeu, se aduce la îndeplinire mîntuirea neamului omenesc şi … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Dumnezeu Tatal

This gallery contains 1 photos.

Dumnezeu  Tatal   Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că Dumnezeu Tatăl cel veşnic este Creatorul, Izvorul, Susţinătorul şi Stăpînul întregii creaţiuni. El este drept şi sfînt, milos şi îndurător, încet la mînie, plin de bunătate şi credincioşie. Calităţile şi … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Dumnezeirea

This gallery contains 1 photos.

Dumnezeirea Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că există un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfînt, o unitate a trei Persoane coexistînd din veşnicie. Dumnezeu este nemuritor, atotputernic, atotcunoscător, mai presus de toate şi pretutindeni prezent. El este infinit … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Sfintele Scripturi

This gallery contains 1 photos.

Sfintele Scripturi Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că Sfînta Scriptură, Vechiul şi Noul Testament, constituie Cuvîntul scris al lui Dumnezeu, transmis prin inspiraţie divină, prin oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu, care au vorbit şi au scris, mişcaţi de Duhul … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged , | Leave a comment