Category Archives: Doctrine – Detaliate

Gallery

Darul profeţiei

This gallery contains 1 photos.

Darul profeţiei Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că între darurile Duhului Sfînt se află şi profeţia. Acest dar este un semn de identificare al bisericii rămăşiţei şi a fost manifestat în lucrarea lui Ellen White. Scrierile acestui sol al … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Darurile şi slujbele spirituale

This gallery contains 1 photos.

Darurile şi slujbele spirituale Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că Dumnezeu a revărsat asupra tuturor membrilor bisericii Sale din orice generaţie daruri spirituale, pe care fiecare membru trebuie să le folosească într-o slujire plină de iubire şi pentru binele … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Cina Domnului

This gallery contains 1 photos.

Cina Domnului Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că Cina Domnului este o participare la simbolurile trupului şi sîngelui lui Isus, ca o expresie a credinţei în El, Domnul şi Mîntuitorul nostru. În această experienţă a comuniunii, Hristos este prezent … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Botezul

This gallery contains 1 photos.

Botezul Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că, prin botez, noi mărturisim credinţa noastră în moartea şi învierea lui Isus Hristos şi dăm mărturie privind moartea noastră faţă de păcat şi hotărîrea noastră de a umbla într-o viaţă nouă. În … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Unitatea trupului lui Hristos

This gallery contains 1 photos.

Unitatea trupului lui Hristos Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că biserica este un corp de credincioşi, compus din mulţi membri, chemaţi din toate naţiunile, seminţiile, limbile şi noroadele. În Hristos, noi sîntem o nouă creaţiune; deosebirile de rasă, cultură, … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Leave a comment
Gallery

Rămăşiţa şi misiunea ei

This gallery contains 1 photos.

Rămăşiţa şi misiunea ei Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că biserica universală este compusă din toţi aceia care cred cu adevărat în Hristos. Dar, în zilele sfîrşitului, un timp de apostazie foarte răspîndit, o rămăşiţă a fost chemată să … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Leave a comment
Gallery

Biserica

This gallery contains 1 photos.

Biserica Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că biserica este comunitatea credincioşilor care recunosc şi mărturisesc pe Isus Hristos ca Domn şi Mîntuitor. În continuarea poporului lui Dumnezeu din timpurile Vechiului Testament, sîntem chemaţi să ieşim din lume, să ne … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Experienţa mântuirii

This gallery contains 1 photos.

Experienţa mântuirii Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că, în infinita Sa iubire şi milă, Dumnezeu a făcut pe Hristos, care n-a cunoscut păcat, să fie păcat pentru noi, pentru ca în El noi să putem fi făcuţi neprihănirea lui … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Viaţa, moartea şi învierea Domnului Hristos

This gallery contains 1 photos.

Viaţa, moartea şi învierea Domnului Hristos Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că în viaţa Domnului Hristos, de desăvîrşită ascultare de voinţa lui Dumnezeu, în suferinţele Sale, în moartea şi învierea Sa, Dumnezeu a prevăzut singurul mijloc de ispăşire pentru … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Marea Luptă

This gallery contains 1 photos.

Marea Luptă Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că întreaga omenire este în prezent cuprinsă în marea luptă dintre Hristos şi Satana, cu privire la caracterul lui Dumnezeu, legea Sa şi suveranitatea Sa asupra Universului. Acest conflict a început în … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment