Category Archives: Doctrine – Detaliate

Gallery

Noul Pamânt

This gallery contains 1 photos.

Noul Pamânt Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că, pe noul pămînt, în care va locui neprihănirea, Dumnezeu a pregătit un cămin veşnic pentru cei răscumpăraţi şi un mediu desăvîrşit pentru viaţa veşnică, pentru iubire, bucurie şi pentru a învăţa … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Mileniul şi sfârsitul păcatului

This gallery contains 1 photos.

Mileniul şi sfârsitul păcatului Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că mileniul este domnia de o mie de ani a Domnului Hristos cu sfinţii Săi în ceruri, între prima şi a doua înviere. În acest timp, morţii cei nelegiuiţi vor … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Moartea şi învierea

This gallery contains 1 photos.

Moartea şi învierea Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că a doua venire a Domnului Hristos este binecuvîntata nădejde a bisericii, marele apogeu al Evangheliei. Venirea Mîntuitorului va fi literală, personală, vizibilă şi mondială. Cînd El va reveni, morţii neprihăniţi … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged , | Leave a comment
Gallery

A doua venire a Domnului Hristos

This gallery contains 1 photos.

A doua venire a Domnului Hristos Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că a doua venire a Domnului Hristos este binecuvîntata nădejde a bisericii, marele apogeu al Evangheliei. Venirea Mîntuitorului va fi literală, personală, vizibilă şi mondială. Cînd El va … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Lucrarea Domnului Hristos în Sanctuarul ceresc

This gallery contains 1 photos.

Lucrarea Domnului Hristos în Sanctuarul ceresc Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că există un Sanctuar în ceruri, adevăratul tabernacol, ridicat nu de un om, ci de Domnul. În el, Domnul Hristos slujeşte în favoarea noastră, punînd la dispoziţia credincioşilor … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Căsătoria şi familia

This gallery contains 1 photos.

Căsătoria şi familia Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că instituţia căsătoriei a fost întemeiată de Dumnezeu în Eden.Isus, a proclamat-o ca unire pentru toată viaţa dintre un bărbat şi o femeie, într-o părtăşie plină de iubire. Pentru creştin, legămîntul … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged , | Leave a comment
Gallery

Comportamentul creştin

This gallery contains 1 photos.

Comportamentul creştin Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că noi sîntem chemaţi să fim un popor evlavios care gîndeşte, simte şi acţionează în armonie cu principiile cerului. Pentru ca Duhul să refacă în noi caracterul Domnului nostru, noi trebuie să … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Administrarea creştină a bunurilor vieţii

This gallery contains 1 photos.

Administrarea creştină a bunurilor vieţii Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că noi sîntem administratori ai bunurilor lui Dumnezeu, care ne-a încredinţat timpul şi ocaziile, capacităţile şi mijloacele materiale, binecuvîntările pămîntului şi resursele lui. Noi sîntem răspunzători faţă de El … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Leave a comment
Gallery

Sabatul

This gallery contains 1 photos.

Sabatul Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că binefăcătorul Creator, după cele şase zile ale creaţiunii, S-a odihnit în cea de a şaptea zi şi a instituit Sabatul pentru toţi oamenii, ca un monument de aducere aminte al creaţiunii. Porunca … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment
Gallery

Legea lui Dumnezeu

This gallery contains 1 photos.

Legea lui Dumnezeu Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că marile principii ale Legii lui Dumnezeu sînt cuprinse în Cele Zece Porunci şi exemplificate în viaţa Domnului Isus. Ele exprimă iubirea, voia şi hotărîrile lui Dumnezeu cu privire la comportarea … Continue reading

Posted in Doctrine - Detaliate | Tagged | Leave a comment