Category Archives: Apocalipsa

Gallery

Apocalipsa capitolul 14

This gallery contains 1 photos.

Apocalipsa capitolul 14 1. M-am uitat. Mai degrabă, “Am văzut”. Mielul. Articolul hotărât se referă fără îndoială la Mielul menţionat în cap. 5:6 (vezi comentariile respective). Pentru folosirea articolului în referirea la elemente ale profeţiei introduse anterior vezi Dan. 7:13; … Continue reading

Posted in Comentarii AZS | Tagged | Leave a comment
Gallery

Apocalipsa capitolul 13

This gallery contains 1 photos.

Apocalipsa capitolul 13 1. Apoi am stătut. Indicaţia textuală  (vezi cap. 1:3) favorizează redarea “apoi el  a stat”. Dacă această redare este adoptată, ar  fi potrivit să facem legătura între propoziţia  “apoi el a stătut pe nisipul mării” cu cap.  … Continue reading

Posted in Comentarii AZS | Tagged | Leave a comment
Gallery

Apocalipsa capitolul 12

This gallery contains 1 photos.

Apocalipsa capitolul 12 1. În cer s-a arătat. Capitolul 12 începe o nouă linie profetică, care continuă până la sfârşitul cărţii. Această secţiune a profeţiei prezintă biserica lui Dumnezeu în conflict cu puterile celui rău şi biruinţa finală a bisericii … Continue reading

Posted in Comentarii AZS | Tagged | Leave a comment
Gallery

Apocalipsa capitolul 11

This gallery contains 1 photos.

Apocalipsa capitolul 11 1. Mi s-a dat. Cursul ideii din cap cap. 10 continuă în cap. 11. O trestie. Această trestie urma să fie folosită ca o trestie de măsurat. Compară cu simbolismul din Eze. 40:3, 6; Zah. 2:1, 2. … Continue reading

Posted in Comentarii AZS | Tagged | Leave a comment
Gallery

Apocalipsa capitolul 10

This gallery contains 1 photos.

Apocalipsa capitolul 10   1. Am văzut.Vezi cap. 1:1; 4:1. Capitolele 10:1 la 11:14 constituie o paranteză între cea de-a şasea şi a şaptea trâmbiţă. Această paranteză este similară celei din capitolul 7 care intervine între cea de-a şasea şi … Continue reading

Posted in Comentarii AZS | Tagged | Leave a comment
Gallery

Apocalipsa capitolul 9

This gallery contains 1 photos.

Apocalipsa capitolul 9 1. Îngerul al cincilea. Trâmbiţa a cincea este discutată în vs. 1–12. Această trâmbiţă este primul “vai” (vezi cap. 8:13; cf. cap. 9:12,13). O stea care căzuse. Steaua descrisă aici nu este văzută căzând, asemeni celei de … Continue reading

Posted in Comentarii AZS | Tagged , | Leave a comment
Gallery

Apocalipsa capitolul 8

This gallery contains 1 photos.

Apocalipsa capitolul 8 1. Pecetea a şaptea. Capitolul 6 descrie ruperea primelor şase din cele şapte peceţi. Capitolul 7 este ca o paranteză prin faptul că întrerupe deschiderea peceţilor pentru a arăta că Dumnezeu are un popor adevărat care va … Continue reading

Posted in Comentarii AZS | Tagged , | Leave a comment
Gallery

Apocalipsa capitolul 7

This gallery contains 1 photos.

Apocalipsa capitolul 7 7:1 Dupa aceea am vazut patru îngeri, cari stateau în picioare în cele patru colturi ale pamîntului. Ei tineau cele patru vînturi ale pamîntului, ca sa nu sufle vînt pe pamînt, nici pe mare, nici peste vreun … Continue reading

Posted in Comentarii AZS | Tagged , | Leave a comment
Gallery

Apocalipsa capitolul 6

This gallery contains 1 photos.

Apocalipsa capitolul 6 6:1 Cînd a rupt Mielul cea dintîi din cele sapte peceti, m’am uitat, si am auzit pe una din cele patru fapturi vii zicînd cu un glas ca de tunet: ,,Vino si vezi!“ 2 M’am uitat, si … Continue reading

Posted in Comentarii AZS | Tagged , , , , | Leave a comment
Gallery

Apocalipsa capitolul 5

This gallery contains 1 photos.

Apocalipsa capitolul 5 5:1 Apoi am vazut în mîna dreapta a Celuice sedea pe scaunul de domnie o carte, scrisa pe dinlauntru si pe dinafara, pecetluita cu sapte peceti. 2 si am vazut un înger puternic, care striga cu glas … Continue reading

Posted in Comentarii AZS | Tagged | Leave a comment